04 2123 6668 * 0912 004343
phuong-cham-ban-hang
Máy chạy bộ điện MHT-4000NBM
11.350.000 đ 12.350.000 đ
Giảm 1.000.000 đ
Máy chạy bộ điện LX 19
18.500.000 đ 19.700.000 đ
Giảm 1.200.000 đ
Máy tập cơ bụng đa năng Six Pack Care
1.450.000 đ 1.650.000 đ
Giảm 200.000 đ
Máy tập cơ bụng AB Rocket Twister
1.550.000 đ 1.850.000 đ
Giảm 300.000 đ
Ghế tập tạ đa năng Ben 502
5.350.000 đ 5.812.000 đ
Giảm 462.000 đ
Giàn tập ta đa năng MHG-3001B-1
7.530.000 đ 7.830.000 đ
Giảm 300.000 đ
Máy chạy bộ trên không
1.250.000 đ 1.350.000 đ
Giảm 100.000 đ
Máy chạy bộ điện đa năng KL 1305
13.900.000 đ 14.900.000 đ
Giảm 1.000.000 đ
Máy chạy bộ điện đa năng MHT-1910S-5
14.500.000 đ 15.350.000 đ
Giảm 850.000 đ
Máy chạy bộ điện đa năng 1916S
13.800.000 đ 14.800.000 đ
Giảm 1.000.000 đ
Máy chạy bộ cơ 1chức năng KL-9835
2.900.000 đ 3.250.000 đ
Giảm 350.000 đ
Máy chạy bộ cơ đa năng KL 9919
5.350.000 đ 5.950.000 đ
Giảm 600.000 đ
Xe đạp tập đa năng MO 2086
5.590.000 đ 5.890.000 đ
Giảm 300.000 đ
Ghế tập tạ Xuki
780.000 đ 960.000 đ
Giảm 180.000 đ
Giàn tạ đa năng Xuki
1.690.000 đ 1.890.000 đ
Giảm 200.000 đ
 1  2  3   4