04 2123 6668 * 0912 004343
phuong-cham-ban-hang
Máy massage
Đai massage vai gáy Olekin
950.000 đ 1.200.000 đ
Giảm 250.000 đ
Đệm massage toàn thân goodfor
1.200.000 đ 1.800.000 đ
Giảm 600.000 đ
Máy rung massage toàn thân Goodfor
3.990.000 đ 5.200.000 đ
Giảm 1.210.000 đ
Máy rung massage QMJ-308B
15.990.000 đ 18.500.000 đ
Giảm 2.510.000 đ
Máy rung toàn thân MJ 018-3
6.890.000 đ 7.590.000 đ
Giảm 700.000 đ
Máy rung toàn thân MJ018-1
4.850.000 đ 5.550.000 đ
Giảm 700.000 đ
Máy rung massage toàn thân QMJ-M03-2
7.500.000 đ 8.350.000 đ
Giảm 850.000 đ
Ghế massage toàn thân Max-614B
39.800.000 đ 41.580.000 đ
Giảm 1.780.000 đ
Máy massage cầm tay 7 đầu Max-631A
1.350.000 đ 1.650.000 đ
Giảm 300.000 đ
Máy massage eo Max-620A
1.600.000 đ 2.200.000 đ
Giảm 600.000 đ
Máy rung massage toàn thân MJ001F
6.000.000 đ 6.600.000 đ
Giảm 600.000 đ
Máy massage vai-cổ-gáy có nhiệt
3.800.000 đ 4.500.000 đ
Giảm 700.000 đ
 1