04 2123 6668 * 0912 004343
phuong-cham-ban-hang
Máy chạy bộ điện Tech Fitness TF-18AS
17.450.000 đ 17.990.000 đ
Giảm 540.000 đ
Xe đạp tập thể dục X-Bike
2.450.000 đ 2.860.000 đ
Giảm 410.000 đ
Máy chạy bộ điện cao cấp MHT 2421M
14.350.000 đ 15.130.000 đ
Giảm 780.000 đ
Máy chạy bộ điện đa năng KL 1340
9.200.000 đ 10.500.000 đ
Giảm 1.300.000 đ
Ghế tập tạ đa năng Ben 502
5.350.000 đ 5.812.000 đ
Giảm 462.000 đ
Giàn tập ta đa năng MHG-3001B-1
7.530.000 đ 7.830.000 đ
Giảm 300.000 đ
Máy chạy bộ trên không
1.250.000 đ 1.350.000 đ
Giảm 100.000 đ
Máy chạy bộ điện đa năng KL 1305
13.900.000 đ 14.900.000 đ
Giảm 1.000.000 đ
Máy chạy bộ cơ 1chức năng KL-9835
2.900.000 đ 3.250.000 đ
Giảm 350.000 đ
Máy chạy bộ cơ đa năng KL 9919
5.350.000 đ 5.950.000 đ
Giảm 600.000 đ
Xe đạp tập đa năng MO 2086
5.590.000 đ 5.890.000 đ
Giảm 300.000 đ
Ghế tập tạ Xuki
780.000 đ 960.000 đ
Giảm 180.000 đ
Giàn tạ đa năng Xuki
1.690.000 đ 1.890.000 đ
Giảm 200.000 đ
Máy tập cơ bụng Eight Pack
1.550.000 đ 1.890.000 đ
Giảm 340.000 đ
Máy tập cơ bụng 8 Pack bench mofit
1.550.000 đ 1.750.000 đ
Giảm 200.000 đ
 1   2